ndxzywkdj

晋江艺名:一坨卫生纸

带土:多少人曾爱慕你年轻时的容颜,

          可是谁愿承受岁月无情的变迁……(深情唱)

卡卡西:嘛……雷切!

----

焦糖味的带土继续坚强唱:多少人曾在你生命中来了又还

                                        可知十八年上坟我都陪在你身边~~~~

卡卡西:……评论(3)

热度(17)